[FOR ENGLISH SCROLL DOWN, PLEASE, OR CLICK HERE]


Dobrý den,

vítáme Vás na webové prezentaci naší firmy. Stručné představení je na místě, takže do toho: Jsme malá česká firma založená roku 2010 za účelem provozování autodopravy převážně dodávkového typu, tj. spíše místní záležitosti s občasným výjezdem kamsi za hranice, přeje-li si to zákazník. Hlavním mottem vždy bylo a je 

„Jsme schopni udělat či zařídit (téměř) cokoliv, co si zákazník přeje,
záleží jen na vzájemné domluvě.“

 Do našich služeb však kromě ježdění sem a tam patří i  stěhování, dovoz nábytku z (velko)obchodů včetně sestavování, aktivní účast na vykládce či nakládcek tam, kde je potřeba několik párů rukou navíc (což se, pravda, týká hlavně firem) a v neposlední řadě jsme schopni odvézt téměř cokoliv, od suti přes výbavu letního tábora po osobní automobil. O tom více v sekci naše služby. :-)

 

Proč zvolit zrovna nás?

Naši velkou výhodou je díky malé velikosti firmy flexibilita a schopnost domluvit se téměř okamžitě. Rychlé a čestné jednání a průhlednost je to, na čem si zakládáme, stejně jako na profesionalitě lidí, kteří s námi pracují na zakázkách. 

Jan Mitiska – WT

 nejsou jen jméno a 2 písmenka navíc, ale Working and Thinking je způsob práce, který aplikujeme a učíme všechny, kdo s námi dělají. A k tomu všemu nás práce baví, kterážto dobrá nálada se následně (k našemu potěšení) projevuje i na Vás, a tak pro Vás není zakázka noční můrou, i když se tak na první pohled mohlo zdát - ať se jedná o stavbu obývací stěny a její vynošení do 4. patra, či stavbu šatny ve škole.

 

Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi a přejeme Vám hezký den nehledě na aktuální počasí :)

 

Za WT

                                                                                                Jan Mitiska

 

Welcome!

Let me introduce ourselves. We are a small Czech transportation company based in 2010. Although we work mostly in boundaries of Czech republic, we are not afraid of travelling longer distances and if offered, do not hesitate long :)
Our motto is:

"We can do (almost) everything, that customer can wish to.
It depends only on an arrangement."

Our services are moving, shop->home deliveries (mostly furniture, of course), compiling furniture, loading/unloading assistances, etc. For further details look at the Our services.


Why us?

We are flexible and able to make a just-now-work if there´s at least a little chance of catching it in (and fitting it in our timetable). Transparency and quickness are qualities we hold to.

Jan Mitiska - WT

are not just two letters added, but Working and Thinking (in the same time) is the way we work and the way we learn all of our workers. And, last but not least, we like our work, which often brings a good mood and smile on you faces, too, making the "nightmare of moving" a better day than expected.

 

Looking forward for next cooperations and by that time have a nice day! :)

 

For WT

                                                                                                Jan Mitiska


Kontakt

Jan Mitiska
Zdiměřická 30, Praha 11
+420 777 614 924
74121669
DIČ CZ9002230523